Нови детски съоръжения по детските градини в община Разлог

В 13-те филиала на Детска градина „Радост“, община Разлог, са монтирани нови люлки-единични и двойни, пързалки и пясъчници. Уредите са закупени от Община Разлог.

„Поетите ангажименти от Община Разлог за поставяне на нови детски съоръжения в населените места на общината бяха изпълнени и то в кратък срок. Това може само да ни радва, защото децата ни ще играят на нови и безопасни уреди в дворовете на детските градини“, каза кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев.

Детските уреди са разпределени според броя на децата, групите и площадките в съответните детски градини. Старите железни съоръжения, са демонтирани, а новите са дървени, по-ниски и безопасни за децата. След монтирането на уредите, боядисването и лакирането им бе осъществено от колективите на детските градини.

В структурата на ДГ „Радост“ има 37 групи, от които 30 градински и 7 яслени. Децата се обгрижват от 150 души персонал. От тях 64 педагогически и 86 непедагогически.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене