СКАНДАЛ! Еколозите заграбват Рила – МОСВ мълчи за посегателството над поминъка на хората в района

Скандалите около еколозите, които не спират да рекетират бизнеса и правителството не секват. Зеления октопод на добре платените от чужди фондации НПО-та вече простира ръка не само върху Банско, но и в Рила.

Днес в Дирекцията на Национален парк Рила се провежда заседание на Консултативният съвет, който е обществен орган състоящ се от 25 члена, кметове, представители на различни структори на МОСВ, служители на областните администрации и активисти на зелени екологични организации. На съвета освен, че ще се разглежда изпълнението на новия план за управление на Рила, се очаква еколозите подкрепени от дирекцията на парка да поискат целият Национален парк да се обяви за биосферен резерват към ЮНЕСКО.

Това означава създаване на ядро, което по територия обхваща самият парк. Отделно се определя и буферна зона, която обхваща по-ниската част на планината. Накрая всичките тези територии се обхващат от така наречената преходна зона.

Ако това предложение се одобри и МОСВ не се намеси, поминъкът на хората – туризъм, земеделие, животновъдство, пашуване, бране на гъби и билки ще бъде ликвидиран завинаги. Силно ще се намали човешката намеса, хората няма да могат да обработват земите си, които попадат в тези зони. Дърводобива и дървопреработката ще бъдат забранени.

Припомняме, че след създаването  на Национален парк Рила и в следствие на създадените от това ограничения, поради липса на поминък са закрити 40 населени места с 27 000 души население. Ако това искане на еколозите и директора на парка се изпълни, катастрофата за местните хора ще е пълна. Чиновниците от МОСВ знаят за тези планове, но те  винаги се съобразяват със зелените дори, когато е напълно ясно, че ще бъдат ощетени десетки хиляди хора.

pik.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене