Студенти и преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ създават дигитален архив на ромите от Югозападна България

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ стартира проект „Изграждане на дигитален ромски архив за Югозападна България – демократична публичност чрез право на история“, подкрепен от фондация „Отворено общество“, София, по програма „Студентски иновации“.

Ръководител на проекта е доц. Анастасия Пашова. В него участват преподаватели от Правно-историческия факултет и от Филологическия факултет.

Проектът цели да направи видими за обществото историята на общността, нейното участие в социалния, културния, икономическия и политическия живот, да очертае политиките на държавата към ромската общност в различни исторически периоди.

В дейностите по проекта ще участват обучени студенти роми, както и техни колеги социолози, педагози и архивисти, които съвместно ще създадат дигитален архив с документи, жизнени истории, визуални материали и други его-документи.

Предвидени са архивни проучвания за историята на ромите в Югозападна България, както и теренни проучвания за събиране на устни автобиографични интервюта.

Проектът ще доведе до преодоляване на негативните предразсъдъци към ромите, ще повиши квалификацията и образователния интерес на ромските студенти в Югозападния университет, както и на самооценката на ромската общност като цялост.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене