Председателя на Държавна агенция за закрила на детето Ева Жечева се среща днес със студенти от ЮЗУ

юзу

Днес от 10.30 часа в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе среща на студентите от Факултета по педагогика с председателя на Държавна агенция за закрила на детето Ева Жечева. Ще се коментират проблеми, свързани с работата с деца със социални проблеми и деца със специални образователни потребности в контекста на процеса на деинституционализация на грижата за децата на България. Ще се акцентира и върху необходимите компетенции на бъдещите педагози с цел конкурентоспособност на пазара на труда.

radioblg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене