ВИДЕО: С нова паралелка стартира новата учебна година ПГ МСС „Пею Яворов“ в Гоце Делчев

Образуването на нова паралелка със специалност „лесовъд“ в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пею К. Яворов“ в Гоце Делчев, е идея на временно изпълняващият длъжността директор, Ангел Живков. Предложението на директорът е одобрено от Министерството на образованието и на 15 септември, първите 26 ученика ще постъпят за обучение в ново разкритата специалност. „Интересът към специалността „лесовъд“ бе очаквано голям, кандидатстваха деца от населени места в цялата територия на бившата неврокопска околия“, похвалиха се от училищната управа.
Професионалната гимназия ще открие новата учебна година с освежена сграда, което училището ще извърши със собствени средства и доброволен труд на училищния персонал. „В училищната сграда не е извършван никакъв ремонт повече от 30 години което е видно от външният й вид“, заяви директорът Живков. За това, управата на училището с радост посрещнаха новината, че гимназията е одобрена за финансиране по Национална програма „Достъпно и сигурно училище“, модул 1, „Достъпна архитектурна среда“. В реализацията на проекта са включени дейностите: проектиране и изграждане на покрити рампи, адаптиране и изграждане на санирани възли и ремонт на прилежаща инфраструктура.
През новата учебна година, в ПГ МСС в Гоце Делчев, ще се обучават над 200 ученика както в редовна така и в самостоятелна форма на образование

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене