ВиК Благоевград обявява обществена поръчка

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“.

ID номер в Портала на обществените поръчки: 741181.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес:  www.vikblg.com.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград няма да заплаща при публикуване/излъчване на настоящото съобщение.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене