Община Гърмен спечели проект за основен ремонт и оборудване на читалището в Рибново

След 24 месеца жителите и самодейците от гърменското село Рибново ще се радват на почти новото си читалище „Изгрев“, което ще бъде изцяло ремонтирано и оборудвано благодарение на одобрен проект на общинската администрация в Гърмен.

Строителните дейности са финансирани от спечеления в края на юни тази година съвместен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ ”България – Македония“.

Партньор и водеща организация е македонската община Босилово. Проектът „Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово – Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции” е по Приоритетна ос 2.1 за повишаване на туристическия потенциал на региона чрез сътрудничество и инициативи за опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а основните дейности, които ще бъдат извършени по него, са основен ремонт на читалище „Изгрев-1956″ в Рибново и обновяване на читалището в село Секирник, община Босилово.

В читалището в гърменското село ще бъде извършена пълна промяна на интериора на сградата, промяна предназначението на едно от помещенията от  склад в зала, обединяване на помещения в сградата за обособяване на модерна изложбена зала, направа на навес, изграждане на бетонова площадка със стълбище за достъп до дворното пространство на читалището, топлоизолация на приземен етаж, подмяна на дограмата с PVC профили и стъклопакет и още други строителни дейности, с които китното село Рибново ще се сдобие с ново и модерно читалище. Предвидено е и оборудване.

В края на проекта ще бъде организиран културен фестивал.

На 23 юни в Кюстендил се проведе третото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП „България-Македония“, на което бяха одобрени първите проекти, които ще получат финансиране. Сред тях е и проектът на Община Гърмен за ремонт и оборудване на читалището в Рибново.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене