Гоцеделчевският учебен център „Вито ТМ“ – член на Академията на централно – европейските училища

Юлия БАЙМАКОВА
„We care, dare and sharе!“ („Загрижени сме, осмеляваме се и споделяме!“) – това е тазгодишното мото на Академията на централноевропейските училища, в която членуват 15 държави, сред които и България. Вече десет години Академията обявява конкурс за проекти под различен наслов. Тази година са представени 219 проекта, от които са одобрени 42 и между тях – проектът „Човекът в огледалото“ на гоцеделчевския Учебен център „Вито ТМ“ . Автор на проекта е ръководителката на Центъра и преподавателка по английски език Теодора Мечева. Благодарение на опита си от разработване на други два успешни проекта, госпожа Мечева подхожда творчески и към тази тема. „Като майка и учител съм притеснена – разказва тя. – Една вечер видях как дете риташе вратичката на къщичката за книги в парка, защото така правело друго дете. Тази и още много други грозни прояви ме подтикнаха да мисля как да накараме децата и всички млади хора да разберат, че са отговорни за своите постъпки. Осъзнах, че те най-напред трябва да видят себе си в момента и тогава да започнат да изграждат своя нов образ на осъзнати граждани.“
В продължение на година повече от 50 деца от 5. до 9. клас на гоцеделчевските основни и средни училища, посещаващи Центъра, доброволно се занимават с проекта. Те активно участват и в трите инициативи, включени в него. Първата, озаглавена „Отворете широко очите си“, изисква от тях да наблюдават нередности в заобикалящата ги среда и да ги снимат. Така се появяват техни фотографии, изобразяващи коли по тротоарите, боклуци, бездомни кучета… Децата анализират заснетото и вземат решения за всяка ситуация, при това на английски език. А после с част от снимките окичват едно от дърветата в градския парк. Така посланията, които те носят, стигат до обществеността.
Може би някои от гражданите си спомнят за огледалото, поставено през миналия октомври в центъра на града. А може би са се оглеждали в него и са записвали какво биха искали да променят у себе си и в обществото. Тази идея също е в рамките на проекта, като мненията на гражданите са коментирани от учениците на техните ежеседмични сбирки .
Втората инициатива е под наслов „Заедно срещу малтретирането“. Задачата на учениците е писмено, използвайки езика, който усвояват, да разказват истории, свързани с малтретиране, но не измислени, а такива, на които са били свидетели или жертви. Получени са много писма, част от тях анонимни, за домашно насилие, кибертормоз, насилие в училище, над бездомни животни и т. н.
Подробен очерк за дейността на училището четете утре на www.toppresa.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене