Глоби от 50 до 5000 лв. за бране на липов цвят

Kметът на Община Дупница инж.Методи Чимев издаде заповед, с която се забранява брането на липов цвят и увреждането на декоративна растителност в зоните за обществено ползване на територията на община Дупница до приключване на цъфтежа.

На нарушителите ще се съставят актове от 50 до 5 000 лева. При ползване на лечебните растения за стопанска дейност в площите, съгласно Закона за лечебните растения, нарушението се наказва с глоба до 5000 лева.

При ползване на лечебни растения по начин и със средства, които водят до увреждане на находищата им, глоба до 3 000 лева или с имуществена санкция до 5 000 лева.

За изпълнението на заповедта ще съблюдават РУ на МВР-Дупница и Контролно звено на Община Дупница.

Гражданите, които забележат берящи липа, могат да подават сигнали на тел. 0701 5 92 73 или на 0879 523 474.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене