Работодатели от Пиринско се запознаха с възможностите за подобряване условията на труд с европейски средства

С информационна среща в град Сандански приключи кампанията на Областен информационен център – Благоевград за представяне на схема „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В седмицата от 16 до 20 май експертите на центъра организираха и проведоха още 4 срещи в градовете Благоевград, Гоце Делчев, Разлог и Петрич. В информационните срещи се включиха представители на различни сектори от българската икономика, като повечто от тях бяха представители на малкия и среден бизнес. Както самите те споделиха по време на срещите, европейските средства са почти единствената възможност за инвестиции, както в материални и технически средства, така и в човешки ресурс в настоящите икономически и финансови условия в страната.

Интересът на работодателите беше предизвикан от възможността за получаване на 100% безвъзмездна финансова подкрепа, без да е необходимо собствено съфинансиране на проектите, както и от широкия кръг допустими кандидати и допустими дейности, финансирани по процедурата.  На всички срещи, експертите на Областен информационен център – Благоевград представиха на кандидат – бенефициентите условията за кандидатстване по схемата и основните акценти при попълването на електронния формуляр за кандидатстване в системата ИСУН 2020. Присъстващите на събитията имаха възможност да задават всякакви конкретни въпроси, които ги вълнуват, свързани както с допустимостта на кандидатите, така и с изготвяне на бюджета на проекта и отчитане на допустимите разходи.

Крайният срок за кандидатстване по схема „Добри и безопасни условия на труд“ изтича на 14 юни 2016 г. в 17.30 часа. Процедурата има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и чрез въвеждането на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. Операцията цели да насърчи и географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица. Допустими кандидати по процедурата са предприятия, регистрирани по ТЗ в качеството им на работодатели. Всеки от подадените проекти може да бъда на стойност от 50 000 лв. до 391 166 лв.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене