ВИДЕО: Публично обсъждане на Отчета на Общината за 2015 г. проведоха днес в Гоце Делчев

И тази година, публичното обсъждане на бюджета на община Гоце Делчев за предходната година се проведе пред местните медии. От няколко години тази практиката показва, че по този начин информацията за отчета достига до по-голям брой заинтересовани граждани. Отчетът за 2015 г. бе представен в две части: приходна и разходна част.

На обществения дебат присъстваха общински служители от направления Финанси,  Национални и европейски проекти и Териториално и селищно устройство, които представиха годишният отчет на общината и отговаряха на въпроси на журналистите. На заинтересованите граждани, www.toppresa.com предлага пълен запис на отчета, който бе представен от зам. кмета Богдан Боцев.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене