Биг Брадър в Гоце Делчев? Вижте защо!

„До края на тази година тряб­ва да бъде извършено проек­тиране и разширение на моста над река Градска на кръсто­вището на ул. „Тодор Алексан­дров“ и ул. „Екзарх Антим 1“ в центъра на града, монтиране на метален парапет пред вхо­да на ЦДГ „Радост“. Предстои монтиране на видеокамери на възлови кръстовища и части от улици, с цел регистриране на нарушения, преминаване с висока скорост, неспазване на забранителни знаци в града, както и монтиране на предпаз­ни мантинели на опасни учас­тъци от пътищата за селата Делчево, Брезница, Корница и Лъжница“, съобщи секретарят на Общинската комисия по безопасност на движението Атанас Гаминчев.

Според местната комисия по безопасност на движението в Гоце Делчев, пешеходците не са особено дисциплинира­ни при пресичане на пътното платно, като много често не правят това на пешеходните пътеки, а където решат, че им е удобно, с което създават ри­скове за себе си и останалите участници в движението.

Основен проблем е и кон­тролната дейност по отноше­ние на шофьорите, които нару­шават закона за движение по пътищата.

По наблюдение и оплаква­ния на граждани, най-големи задръствания, особено в па­зарните дни – понеделник и петък, стават на улица „Бяло море“, в участъка от автогара „Динамо“ до кръстовището с улица „Търговска“, заради не­правилно паркирани автомо­били, което стеснява до непро­ходимост тази част от улицата.

Докато бъде направено пла­нираното разширение, там трябва да бъде наложен по- строг контрол от КАТ, смятат жители на града.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене