Отлично сътрудничество между учител-ученик-родител бе демонстрирано на открит урок по български език и литература в НПГ „ Д.Талев“

Родители, учители, ученици дадоха индивидуален почерк и нетрадиционност на открития урок на тема „Герои и нрави в литературните огледала на Реализма
/ „ Огледалце, огледалце, я кажи…“ /“, проведен от главен учител Елена Търтова в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“.
На урока присъстваха директори и учители от основните и средните училища в Гоце Делчев , гр. Сандански и родители. Родителите имаха възможността да видят своите деца в активната им ученическа среда и всички заедно да преосмислят взаимоотношенията деца –родители през прочита на творби от Реализма.

Урокът бе структуриран на база на метода на проектното обучение. Учениците бяха поставени в състезателна среда като участници в проекта „ Търтова търси таланти“. Всяка група от ученици, участвала в проекта, по оригинален начин представи героите и нравите в творбите „ Дядо Горио“, „ Бел ами“, „Шинел“. Учениците се стремяха към креативност и оригиналност. Те представиха дебат тип“ Световни училища“, в който условните страни „ правителство“ и „опозиция“ трябваше да решат да ли да се забрани разрешаващият тип родителство/т.е. родителите, позволяващи абсолютно всичко на децата си/.Представена бе и модерната TED презентация, в която се разсъждаваше за ролята на парите, женитбите, връзките като пътища към успеха във висшето обществото. С интерес бе посрещнат интерактивен пъзел, който учениците бяха измислили, за да представят нравите и героите в творбите от Реализма. Стойностен бе и трудът на онези ученици, които представиха романа „ Дядо Горио“ под формата на картички с цитати от произведението и възможност на свободните редове на картичката да се разсъждава върху цитата.
Не беше подмината и темата за йерархичния обществен ред , за влиянието на общественото положение и дрехите в живота на хората. Тук учениците влязоха в ролята на репортери, за да проучат тези теми в съвременното общество.
Оценката на всички гости за урока бе отлична. Акцентирано бе върху високата подготовка, знанията на учениците и уменията им да говорят пред публика, т.е. в ситуация с висок стресов фактор. Отбелязани бяха и модерните методи на преподаване. Всеки преподавател си тръгна с нещо, което би приложил в своята практика, което остойности урока като много полезен. Родителите имаха възможността да се фокусират и размислят върху отношенията с децата си. Всички те получиха материали за четирите стълба на родителството и за капаните на родителството, предоставени от „ Работилница за родители“ – гр. Гоце Делчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене