Виладжии на Попови ливади: Един да пипа резервоарите за вода!

Сигнал от група виладжии на Попови ливади до редак­цията на вестник „Градът“, имащ за цел да се регулира достъпът на случайни лица до резервоарите за вода на новото село, постъпи преди дни. Идеята е да се направи обществен дебат за решение­то на проблема. „Не е нормал­но хора, които разбират и не разбират, да имат достъп до резервоарите за вода и водо­хранилищата. Разбираме, че тепърва предстои регулиране, но обръщаме внимание да се започне именно от това перо. Тук става въпрос за опазване на човешкото здраве. Из По­пови ливади има много хора които парадират, че разбират от ВиК, но без дори да се ос­ъзнават, правят такива бакии, които с месеци не могат да се оправят. От друга страна все­ки може да ходи до водохра­нилищата да прави каквото поиска, а това е опасно и не­допустимо. Ето защо е редно, като се хване някой, който не е упълномощен да се рови в резервоар, да има начин да се санкционира, при това со­лено“, предлагат виладжиите, които ще отнесат проблема и до местната власт.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене