Денят в село Копривлен мина под мотото „Не на тормоза в училище“ (Галерия)

На 24 февруари 2016 година в ОУ „ Никола Вапцаров” с. Копривлен Денят на розовата фланелка бе отбелязан с множество дейности:
*Учениците от 6 клас изработиха розови сърца със надпис” Не на тормоза в училище” и ги раздаваха на всички ученици и учители в началото на деня;
*Ученичката Божидара Бойчева запозна учениците от цялото училище с началото и смисъла на този ден;
*Учениците от 3 клас изготвиха плакат под надслов ”Не на тормоза в училище”
*Учениците от 4 клас оформиха верига, изразяваща тяхнота позиция- „Не на тормоза”
* Учениците от 6 клас изготвиха два плаката, единият от които с послания, които собственоръчно изписха и се зарекоха да спазват;
* Учениците от 6 клас закупиха с помощта на родителите си розови фланелки с надпис, осъждащ насилието и тормоза в училище;
*Учениците от 7 клас пуснаха розови балони , съпричастни с всички, жертви на насилие в училище;
*Учениците от 5,6, 7, 8 класове организираха фотосесия в розово, като оформиха сърце, с ясното послание- да не допуснем тормоза в училище.
Директорът и класният ръководител на учениците от 6 клас изказват благодарност на родителите на шестокласниците, като им връчват специално изработени грамоти под надслов- „ На нас ни пука за нашите деца”
Подкрепяйки тази инициатива, всички учители и ученици от ОУ „ Н. Вапцаров” с. Копривлен не искаме тормоза да присъства в нашето училище и ще направим всичко възможно той да не бъде част от нашето ежедневие!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене