Подадени са първите заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради в Разлог

Подадени са първите заявления от сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в Разлог за саниране. Предстои сключване на договори с одобрените сдружения и изготвянето на необходимата техническа документация, архитектурно заснемане, техническо и енергийно обследване на сградите. Въз основа на това ще се определят мерките за финансиране по програмата. Крайният срок за подготвяне на всички документи и входиране на проектните предложения за саниране на многофункционалните жилищни сгради по ОП „Регион в растеж“ е 31.05.2016 г. Все още има възможност да се включат и други многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Разлог. Финансовият ресурс, определен за гр. Разлог, възлиза на стойност 3 млн. лв. за многофамилни жилищни сгради. Община Разлог има възможност да подобри условията на живот на голяма част от многофамилните жилищни сгради в града. Очакваните спестявания от прилагането на мерките за енергийна ефективност за едно домакинство са близо 50 %. Община Разлог ще продължи сключването на договори за саниране на многофамилни жилищни сгради до изчерпване на финансовия ресурс по реда на входиране на заявленията в общината. Приемането на заявления ще бъде до 25 март, тази година, за да могат изискващите се документи в срок да бъдат изготвени технически за кандидатстване. Заинтересованите могат да получат допълнителна информация на интернет страницата на Община Разлог, раздел „Енергийна ефективност“ и от експертите в Община Разлог, стая 306.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене