Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ОФИС НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – БЛАГОЕВГРАД В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

  1. Със заповед № ОХ – 2 / 05.01.2016 r. на  министъра  на  отбраната на Република България е разкрита процедура по  обявяване  на  350  войнишки  длъжноcти  за  приемане  на  военна  служба на лица, завършили граждански, средни  или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

– За 61-ва механизирана бригада – Карлово– 220 длъжности, за гарнизоните Карлово и Казанлък.

                – За 2ра механизирана бригада – Стара Загора – 130 длъжности, за гарнизон Стара Загора.

 

  1. 3аявленията на кандидатите могат да се подават до 19.02.2016 г. в Офиса за военен отчет в Обинска администрация

гр. Гоце Делчев или във Военно окръжие ІІ степен – Благоевград.

  

  1. Основни изисквания за кандидатите мъже и жени:

– да не са по възрастни от 32 години към момента на подписване на договора.

– да имат минимум средно образование.

– да  са  здрави  и  психически  пригодни ( здравословното  състояние  и  психическата пригодност се установяват след прегледи във  ВМА ).

  

  1. Конкурса ще се проведе, както следва:

За 2-ра механизирана бригада от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г., във военно формирование 24150 – Стара Загора.

За 61-ва механизирана бригада от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г., във военно формирование 34750 – Карлово.

 

  1. За контакти и подробна информация за конкурса:

– на място във Военно окръжие ІІ степен – Благоевград или на тел.: (073) 88 51 05; 0882 55 20 05;

         – на място в офиса за военен отчет в община  Г. Делчев или на тел.: 0882 06 51 57 ; 0878 89 47 38

         – интернет сайтове;      – на Министерство на отбраната  –  www. comd. bg

– на Централно  военно  окръжие – www.mod.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене