Милан Богдански: Чрез Топ Преса искам да Благодаря на енергийният омбустман на ЧЕЗ!

След публикация в Топ Преса…

1 След публикация в миналият брой за опасни съоръжения в центъра на Благоевград на ул.“Аргир Манасиев“ №4 и ул.“Цар Шишман“№1 и подаден сигнал до Радослав Димитров – енергиен омбудсман на ЧЕЗ, се откликна бързо и адекватно.

2

Радвам се, че той ми даде възможност да проявя гражданската си позиция. Радвам се, че можах да констатирам отстраняване на пряка опасност за имуществото и живота на гражданите на Благоевград на посочените адреси.
Вярвам, че моята респективно и неговата активна намеса в бъдеще няма да се налагат. Вярвам, че всички подобни недостатъци са отстранени и компетентните звена от ЧЕЗ вече са направили ревизия на съоръженията си, с цел да обезпечат гражданите и минимизират вредите за компанията си.

Радвам се, че с общи усилия защитихме репутацията на ЧЕЗ и сигурността на гражданите на Благоевград.

Целия материал четете в печатното издание на Топ Преса

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене