Доц. Георги Гаров: Българската народна култура и традиция може да бъде използвана като визитка за страната ни

Българската народна култура и традиция може да бъде използвана като визитка за страната ни. Това каза доцент Георги Гаров, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и професионалист в областта на изследванията на традиционната култура и изкуството на фолклорна основа.

„Интерпретирайки фолклорната основа, създавайки изкуство на базата й, ние се показваме като различни от целия свят, тоест това е българското, ние сме българи“, допълни той. Доц. Георги Гаров и добави още, че нашата идентичност се показва именно чрез тази интерпретация на фолклорната култура и създаването на изкуството на българската фолклорна основа.

„В Пиринския край различни стилове и типове танци се преплитат и се получава една нова култура“, каза Гаров.

Той допълни, че един от основните белези на песните от Пиринския край е това, че те са многогласни, т.е. една песен се пее от много хора и разпределението е такова, че един от тях обикновено пее мелодията, а другите пеят втори глас, който може да бъде на един тон или да има движение.

„По отношение на танците уникалното е това, че в Пиринския край има запазени няколко типа танци като регионалност. Това са местата, където живеят различни групи население“, добави още доц. Гаров.

Той уточни, че една от групите е представена от старото местно коренно население, което е живяло от двете страни на Пирин планина или по долините на реките Места и Струма, а другата група е представена от населението, което се преселва от южните и западни части на Македония след 1912 година, когато този регион на Балканите се освобождава от турското робство.

„Третата група, която можем да наречем и най-голяма е представена от населението, което е нехристиянското или по друг начин казано мюсюлманското население, което живее по тези земи. Тези три големи групи имат различни типове танци, които след 1912 година се срещат, защото хората започват да живеят заедно и по този начин различните стилове и различните типове танци се преплитат и става една нова култура, характерна за Пиринския край“, поясни доц. Гаров.

„Може би това е един от основните белези, които отличават пиринските танци от останалите региони“, завърши той.

pirinsko.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене