Нов посетителски информационен център отваря врати в Банско

Нов Посетителски информационен и образователен център на Дирекция „Национален парк Пирин“ ще бъде открит в град Банско. Центърът е изграден по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. Обектът е на стойност около 630 000 лв. Церемонията по откриване на Посетителския информационен център ще се състои днес от 11.00 часа, в гр. Банско, на изхода от града по посока хижа „Вихрен“. На откриването са поканени представители на областната и общинска администрации, държавни институции, директори и учители от училищата в Банско, представители на медиите и неправителствени организации. Центърът разполага със зала за посетители, прожекционна зала и постоянна експозиция с интерпретативни модули, пресъздаващи богатия растителен и животински свят в Пирин.

www.blagoevgrad.eu

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене