Вече и родители без брак ще взимат помощи

Семейни помощи ще се отпускат и на родители, които нямат сключен граждански брак. Това става възможност благодарение на одобрените от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца.

С измененията се осигуряват и необходимите предпоставки за предоставяне на семейни помощи в натура. В правилника се въвеждат задължителни случаи на извършване на проверки от дирекциите за социално подпомагане при отпускането и предоставянето на семейни помощи.

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене