14 района са с висок и среден риск от наводнения в териториалния обхват на „Западнобеломорски район“

14 района са с висок и среден риск от наводнения в териториалния обхват на „Западнобеломорски район“. Това съобщи по време на пресконференция Ралица кукова, Директор Дирекция „Контрол на Басейнова дирекция“, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пирин. Кукова уточни, че за определените райони са изготвени Проекти на карти на заплахата от наводнения и Проекти на карти от риска от наводнения. При изготвянето на проектите на картите са отчетени несгурностите свързани с изменението на климата. Целта на картите е да определят рисковете от наводнения като подобри подготовката както на всеки един жител, така и на управленските ограни. „Картите разглеждат три вероятни периода за настъпване на наводнения като наводнения с вероятност на 1000 години, на 50 и на 20 години” коментира Кукова. Тя посочи още, че се очаква увеличение на валежите с около 4,5 % в периода 2013-2042 година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене