Безконтролното поливане на градините с питейна вода е причина за налагане на режим в Огняново и Марчево

росица димитрова

По данни на експертите от „ВиК“ – Благоевград  на всеки жител  от двете села /1476-в Огняново и 166-в Марчево/ се падат по 700 литра вода на денонощие, което надвишава над четири пъти нормата за страната – 160 литра

 Водното количество в резервоара, снабдяващ двете села, е 1209 кубически метра за денонощие, а подаването на питейна вода е 14 литра в секунда. С тези данни главният инженер на водния оператор Петър Чапкънов обори внушенията  от последните дни, че  недостигът на вода е следствие от мерките на  ръководството на дружеството за спиране на минералната вода, след като проби на РЗИ и ВиК потвърдиха отклонения на някои от показателите. Така бе прекъсната и компромисната  практика от години  по питейния водопровод да тече минерална вода. Само преди няколко месеца при същите водни обеми-14 литра в секунда, жителите на двете села са потребявали едва 7 литра от дебита, допълва инж. Чапкънов. Единственото обяснение за сегашния недостиг е  използването на питейната вода за поливане на градините и почистване на улиците. Над 40 декара  са поливните площи в дворовете на хората. За една поливка се използват между 25 и 30 кубически метра вода. Простата сметка показва, че това е почти цялото количество питейна вода. Това може да доведе и до по-сериозни последствия, ако местните органи на властта не изпълнят правомощията си и отговорността, разписани в наредба 4 на МРРБ /за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползването на водоснабдителните и канализационни системи/. В параграф 2 от допълнителните разпоредби ясно е записано, че при недостиг на вода операторът /ВиК/ уведомява териториалните органи на изпълнителната власт и предлага да се предприемат действия  за въвеждане на режим.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене