В ЮЗУ “Неофит Рилски“ продължава международния академичен семинар „Три култури, три религии”

photo_verybig_752530В ЮЗУ “Неофит Рилски“ продължава XVII-та сесия на международния академичен семинар „Три култури, три религии”, съобщават от пресцентъра на висшето учебно заведение.

Темата на семинара е „Imago Templi” /Образът на храма/. Семинарът се провежда в Университетски център „Бачиново“. В докладите на участниците ще се разискват от философско-анторопологическа гледна точка особеностите на свещеното пространство в християнството, исляма и юдаизма. Ще участват учени от Испания, Италия, Гърция, Литва и България.
Семинарът, чието начало е поставено през 1998 година, има ежегодно по една сесия. Последните две сесии бяха проведени в Гърция и в Португалия. Проф. Л. Копринаров е член на ръководния орган на този международен академичен семинар. Форумът в Благоевград се организира от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене