Завлечените с 2,5 млн. лв. от Ив. Стойчев -Дилъра 2 банки успяха чрез съдия-изпълнител да задействат продажба на имота му в Банско

иван стойчев-дилъра

От Младежкия клуб в центъра на гр. Банско започва разпродажба на имотите на един от най-коментираните бизнесмени в Благоевград Иван Стойчев – Дилъра. Частен съдебен изпълнител Георги Цеклеов обяви имота от 341,34 кв.м, намиращ се в сградата до музея на Банско, с цена за наддаването от 333 880, 50 лв. Дилъра е собственик на Младежкия клуб чрез фирмата си ЕТ „Иван Стойчев“.

Имотът е  бил ипотекиран в „Райфай­зенбанк“ през 2006 г. за 750 000 евро, а 2 години по-късно му е учредена втора ипо­тека срещу кредит от Българо-американската кредитна банка. Общата стойност на кредитите, заради която през 2009 г. частният съдебен из­пълнител Милен Бъзински му налага възбрана, е за сумата от 1,250 млн. евро.

Това е развръзката на един от най-шумните и със спорна справедливост в съ­дебното решение процеси в Благоевград, заведен от две­те банки срещу Иван Стойчев заради огромната сума. Въп­реки безспорните доказа­телства/че Дилъра е взел па­рите с фалшив документ от Службата по вписванията в Разлог, с който е ипотекирал два пъти имота си в Банско, през 2010 г. благоевград­ският районен съдия Калина Иванова го осъди на 500 ле­ва глоба. Така банкерите и оперативните работници от Икономическа полиция на 0Д на МВР – Благоевград, които в продължение на три години работиха по случая, събирай­ки данни и доказателства, за да обвинят Дилъра в доку­ментно престъпление, оста­наха разочаровани. Според съдия Иванова с тази изма­ма Иван Стойчев нарушил член 78 от Наказателния ко­декс, който предвижда само административна санкция глоба.

Банките обаче не се отчая­ха и докато изчакват реше­нията на по-горните съдебни инстанции, успяха да издей­стват чрез съдебен изпълни­тел продажбата на имота, от която ще си покрият в най- добрия случай едва 1/8 от кредитите.

Иван Стойчев-Дилъра, който години наред се славе­ше като един от най-крупни­те благоевградски бизнесме­ни, собственик на голяма част от заведенията в центъ­ра на Благоевград, хотели по морето и в Банско, спря да погасява двата си кредита по времето, когато от страната изчезна соченият като негов про­тектор Христофорос Аманатидис-Таки. Тогава се загово­ри, че Дилъра е изпаднал във финансова несъстоятелност, въпреки че той продължава да демонстрира висок жиз­нен стандарт.

Миналата година Микрофондът на Сорос закри офи­са си в Благоевград заради лоши кредити и според слу­ховете голяма част от тях са потънали отново в джоба на Дилъра.

Името на Иван Стойчев се спряга като една от най-голе­мите бизнес акули на подзем­ния свят в региона, а поли­цията и антимафиотите на няколко пъти са образували преписки срещу него заради автоканалите през България за Западна Европа. Досега обаче така и няма събрани доказателства за участието на Дилъра в тях.

Вестник „Струма“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене