24 мераклии за 2 места на съдебни секретари в РС – Благоевград

68090-632x358

24 кандидати се явиха вчера на практически изпит в Районен съд – Благоевград в конкурса за двама съдебни секретари. Участниците, сред които имаше само 1 мъж, възпроизведоха текстове под диктовка, като целта е проверка на уменията им за бързо писане и граматическа култура. Най-добрите ще бъдат класирани за следващото ниво след преценка на четиричленната комисия, председателствана от съдия Георги Янев.

Двете места за съдебни секретари са по заместване, след като титулярките Здравка Янева и Вергиния Костадинова излязоха в отпуск по майчинство, а колежката им Теофания Лазова се премести на работа в Окръжен съд.

Минималните изисквания за длъжността съдебен секретар са завършено средно образование, като трудовият стаж не е задължителен. Сред специфичните умения са бързо писане, компютърна грамотност и познания по граматика и пунктуация, като кандидатите трябва да са неосъждани. Съдебните секретари пишат показанията на участниците в граждански и наказателни процеси и оформят протоколите от делата. Изборът на двамата нови секретари ще бъде направен от административния ръководител на Районен съд – Благоевград Екатерина Николова след събеседване.

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене