Община Разлог кандидатства с два проекта по „Красива България”

P1102415

Община Разлог кандидатства с два проекта по „Красива България” за подобряване на социалната инфраструктура в училището, детската градина и ясли в село Бачево. Общата стойност на бъдещите ремонтни дейности възлиза на 245 784 лева.
Сградата на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Бачево е в много лошо физическо състояние и отвън и отвътре е констатацията на експерти от общината. Затова Община Разлог е възложила проектиране на текущ ремонт, предвиждащ заздравяване и реставрация на отделните фасади и покрива, без конструктивни намеси. По проект се предвижда сваляне на подкожушени мазилки, заздравяване на основата чрез обезпрашаване, измиване, грундиране и направа на нова структурна мазилка и боядисване със силикатна боя. Остарялата дъсчена обшивка на покрива ще бъде подменена с нова с дебелина 2,5 см. Счупените керемиди ще се заменят с нови. Керемидите ще бъдат монтирани на двойна скара от дървени летви, ще бъдат подменени и олуците, водосточните тръби и казанчета, за да се предотвратят нови течове. Ще бъде извършен ремонт и на електрическата инсталация, предвиждат се мълниезащитни и заземителни инсталации с цел обезопасяване на сградата.
Абсолютно наложителен и неотложен е вътрешният ремонт на детска градина и детски ясли „Минзухар” в Бачево, за да бъдат подобрени условията за отглеждане и възпитаване на децата. Всички помещения с компроментирана мазилка по стени и тавани, подовете ще бъдат ремонтирани.
Училището има 14 класни стаи и учебни кабинети, директорски кабинет, учителска стая и други помещения. Обучат се 85 ученика, 53 в началния курс от 1-ви до 4-ти клас, 32 – от 5-ти до 8-ми клас. Учебно – възпитателния процес се реализира от педагогически персонал 11 учители и 1 директор.
В детското заведение се отглеждат и възпитават общо 55 деца – 10 в яслена група и 45 деца в ЦДГ.

разлог училище

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене