Сирийците в Осиково заминавт за Германия, местните мюсюлмани събират 3000 лв. за документи и билети

осиково бежанци

Имам Джевджет Скендеров ръководи акцията по набирането на парите, местните гастарбайтери отрупали с подаръци малките Марам, Муаз и Нататали

Сирийските бежанци от гърменското село Осиково заминават за Германия. Мюсюлмани от Гърменско и целия Гоцеделчевски край от ня­колко дни събират пари за изваждането на лични и здравни карти, българс­ки международни паспор­ти и за еднопосочни би­лети за Германия за нас­танените преди месец три сирийски семейства с де­ца – общо 10 души. Обща­та сума, която е необхо­дима за обезпечаването на необходимите документи на десетте сирийски граж­дани и закупуването на ед­нопосочните им билети за Германия, е 3000 лева. Акцията по събирането на парите е организирана от джамийското настоятел­ство в Осиково и е под ръ­ководството на местния имам Джевджет Скендеров, който лично доведе от лагера в „Овча купел“ и настани в Осиково три­те сирийски семейства. Отново със съдействието на имама на бежанците бяха осигурени жилища в Осиково, храна, дрехи и съпричастността на мес­тните, които ги посрещ­наха радушно. Според са­мите сирийци в региона нямало подходяща рабо­та за тях, трудно било и образоването на децата. Освен това те споделят, че им е съвестно да про­дължават да живеят от по­даянията и издръжката на местните и джамията. За­това решили да заминат за Германия, където техни роднини и приятели им предложили работа и доб­ри условия за живот. Пре­ди да заминат за Герма­ния обаче, трябвало да из­пълнят задължителните условия, а именно да ста­нат граждани на държава от ЕС. Сумата от 3000 лв., необходима за заминава­нето им, е непосилна за тях и затова се наложило да се инициира кампания за събиране на средства­та, коментираха от джа­мийското настоятелство в Осиково.

Преди дни малките Марам, Муаз и Нататали бя­ха буквално затрупани с подаръци и от местни гас­тарбайтери в Испания, ко­ито изпратиха големи па­кети с много дрехи и ла­комства, за децата на си­рийските семейства. За­познати коментираха, че мюсюлманите от регио­на се отзовават масово на инициативата и вече даряват суми според джоба си, за да се събе­рат необходимите 3000 лева за документи и ед­нопосочни билети за трите семейства.

Вестник „Вяра“

бежанци

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене