5 % отстъпка за хората, които платят целия размер на данъчните си задължения до 30 април

данъци

От 17 февруари 2015 г., данъкоплатците в община Гоце Делчев ще могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2015 г. Заплащането става в отдел „Местни данъци и такси“. От началото на годината там може да се заплати и данъка върху превозните средства за 2015 година.

Данък недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, могат да се платят на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври.  На предплатилите задълженията си за цялата година в срок до 30 април, се прави отстъпка в размер на 5 %.

Патентният данък може да се плати на 4 равни вноски до 31 януари, който вече мина, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Туристическият данък се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията могат да се заплащат в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси” или по банковата сметка на Община Гоце Делчев. За жителита на селата Брезница, Лъжница и Корница, плащането е възможно на място, в съответните кметства.

 

Информация за размера на задълженията гражданите ще получат по пощата с годишните съобщения. Освен това, информация може да се получи на място в отдел „Местни данъци и такси”, както и на интернет страницата на Община Гоце Делчев, в раздела „Местни данъци и такси” с КИН код.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене