ВИДЕО: 21 231 071 лв., да е годишният бюджет на община Гоце Делчев за 2 015 г., гласуваха съветниците

фдффф


Предложението на Общинската администрация бе представено от директорът на Дирекция „финанси“ при Общинската администрация, Йорданка Ендерва. За приходи и разходи от държавен характер са предвидени 11 794 794 071 лв. За приходи и разходи за общински дейности са предвиждат по 9 437 000 лв. Новото за тази година в общинския бюджет е, че в разходната част на общинските дейности са заложени средства за стипендианти на ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев и за СОУ в село Брезница. Към разходната част на бюджета, финансовият директор добави и 700 000 лв. заем който общината ще получи за да закупи сградата на бившата БТК.

По отношение на приходната част, от местни приходи, общината очаква постъпление общо  от 9 437 000 лв. В това число, 1 281 000 приходи от данъци и 4 589  133 от неданъчни постъпления или всичко: 5 870 133 лв., поясни г-жа Ендрева. Това, което бюджетът за 2015 г., отличава от всички предходни годишни бюджети, че за първи път има завишаване на разходите за издръжка на детски градини и ясли и домашния социален патронаж с 10%. Това се дължи следствие на повишаване таксите за ползване услугите на тези социални заведения.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене