Център по изкуствата, препълни зала “Яворов” в Благоевград с коледен концерт-изложба!

CPI_BL-5

Център по изкуствата, наследник на Школата по изкуствата, е формиран през 1992 г. с разбирането на Община Благоевград, че българинът е запазил своята идентичност благодарение на изкуството, което трябва не само да бъде подкрепяно, но и да намери своите бъдещи носители.

Център по изкуствата е звено на Община Благоевград, което:
Осъществява държавната политика за работа с деца и ученици за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на изкуството. Осъществява учебно-възпитателен процес. Подготвя ученици за кандидатстване в средни и висши учебни заведения,

В Център по изкуствата работят упорити и вдъхновени хора, които могат да открият, усъвършенстват и развият таланта – това са преподавателите, приели мисията да развият способностите за поглед към невидимото, неосезаемото, към зрънцето талант у всяко дете. Благодарение на техния ентусиазъм и всеотдайност децата на Центъра вървят уверено по пътя към върховете на творчеството.

Център по изкуствата предлага следните специалности, като обучението в тях е групово или индивидуално в зависимост от специфичните изисквания на съответната област на изкуството и по график, съобразен със заетостта на децата в училище:

Живопис
Преподавател: Лидия Асенова
Изучава се рисуване и различните живописни техники. В ателието се подготвят деца за средни и висши училища по изобразително изкуство.

Графика
Преподавател: Огнян Механджийев
Специалност с многогодишна история и традиции. Изучават се рисуване с различните графични техники. Ателие, в което са подготвени много архитекти и млади художници от Благоевград, работещи днес по целия свят.

Керамика
Преподавател: Даниела Механджиева
Утвърдена школа по керамика, в която е застъпено рисуването и работата с глина и керамични глазури.

Декоративно-приложно изкуство
Преподавател: Гергана Михова
Децата се запознават с елементите и правилата за изграждане на декоративна композиция. Изучават се различни текстилни техники за създаване на декоративни пана, кукли, маски, мартеници и др. Работи се приоритетно с природни материали.

Етнография
Преподавател: Антоанета Апостолова
Специалността е открита през 2011 година с преподавател Антоанета Апостолова. Целта на обучението е младите хора да разучават и пресъздават българските народни обичаи и празници; да развиват своето творческо мислене, въображение, технически сръчности и умения.

Пиано
Преподаватели: Златка Таскова- Стойчева, Анита Богданова
Двата класа по пиано дават възможност на деца от различни възрасти да се запознаят и обикнат класическия музикален инструмент, да разширят своя музикален и естетически хоризонт. Класовете подготвят инструменталисти за специализирани училища по изкуствата.

Китара
Преподавател: Михаил Златанов
Класът по китара е създаден през есента на 1996г. като успоредно с него преподавателя основава и китарен ансамбъл „ Класик”, чието послание е: „ Всяка музика идва от сърцето и трябва да достигне до сърцето”.

Тамбура
Преподавател: Веселинка Боянова.
В класа се обучават достойните наследници на Орфей. През 2001г. по инициатива на Веселинка Боянова се създава ФГ „ Веселина”, за изява на най-талантливите деца. Оттогава, „златните тамбури оживяват в детските ръце и омагьосват всяко сърце!”

Народно пеене
Преподаватели: Даниела Богданова, Надежда Стоицова
Целта на преподавателите е да съхранят песенната ни традиция като възпитават у своите учениците любов и всеотдайност към народното творчество. През 2005г. е създадена група „Бисери”. Звънките гласове на младите изпълнители са като нанизи от капчици бисерна роса, отразили в себе си и лъчите на слънцето, и синевата на простора, и чистотата на майчината сълза.

Балет
Преподавател: Надежда Георгиева
На въпроса: „Какво е за вас балетът?” Малките балетисти ще ви отговорят вдъхновено: „Балетът, най-нежното изкуство, е преди всичко младост, окрилена мечта и надежда!” Балетна формация „Орхидеи на мира” има богат репертоар от класически и характерни танци, изразяващи светоусещането на съвременното дете.

ФТА„ Пиринче”
Ръководители: Главен художествен ръководител- Симеон Стамболийски
Хореограф- Полина Сатиева, Корепетитор: Ивайло Михалков
Фолклорният танцов ансамбъл „ Пиринче”, своеобразната визитна картичка на Благоевград, е създаден през 1984 година. Днес стремежът на неговите ръководители е чрез ритъма и енергията, които бликат от народните танци, да възпитат у младите хора любов към българските традиции, които обединяват един народ, така както хорото обединява хората- рамо до рамо, сърце до сърце.
„ …Ансамбъл „Пиринче” поднася на зрителите един букет от разнообразни танци, умело свързани в един прекрасен спектакъл.” Към тези думи от испанската преса бихме добавили, че наслаждавайки се на изпълненията на талантливите деца, чуваме и разказа на техните сърца, биещи с пулса на младостта.

Литературно творчество
Преподавател: Соня Кацарска
Класът събира жадните за духовни празници ученици с определен афинитет към света на словото, защото „….щастлив е този, който владее думите и може да ни пренесе в света на приказките”. Щастливи са и децата, които търсят своята пътечка към него.

 CPI_BL-4 CPI_BL-3 CPI_BL-2 CPI_BL

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене