ВиК почиства водопроводната мрежа в община Якоруда от 2 до 16 май

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще извърши планова профилактика на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията на община Якоруда. Дейностите по почистването и дезинфекцията на водата ще са в периода от 2 май до 16 май.

Ето и графикът по населени места:

– град Якоруда и село Юруково – от 08:00 ч. на 15.05. до 17:00 ч. на 16.05.2024 г.

– с. Аврамово – от 08:00 ч. на 09.05 до 17:00 ч. на 10.05.2024 г.

– с. Конарско – от 08:00 ч. на 07.05. до 17:00 ч. на 08.05.2024 г.

– с. Юруково – от 08:00 ч. на 02.05. до 17:00 ч. на 02.05.2024 г.

– с. Бунцево – от 08:00 ч. на 10.05. до 17:00 ч. на 11.05.2024 г.

Поради профилактиката горецитираните населени места в посочения период ще бъдат с нарушено водоснабдяване. Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград обръща внимание, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да бъде годна за питейно-битови нужди.

Добре е всички жители да се запасят с необходимите количества питейна вода за периода на профилактиката на техните населени места.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене