Третият взводен командир стана ротен: Избраха „равноотдалечен“ съдия за шеф на РС-Благоевград

Съдия, който от пет месеца е в районния съд в Благоевград, беше избран за негов ръководител. Мнозинството в Съдийската колегия подкрепи Румяна Митева-Насева за председател на този съд. Тя получи осем гласа в своя подкрепа, което е минимумът, за да има избор.

Опоненти ѝ бяха номинираната от общото събрание на РС-Благоевград Калинка Иванова, която от над 20 години работи в този съд, както и колегата ѝ Атанас Иванов.

Иванова беше подкрепена от председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова. Атанас Иванов не получи нито един глас. А за Румяна Митева, която от октомври 2023 г. е част от екипа на РС-Благоевград, а преди това е била в РС-Петрич, гласуваха председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, Драгомир Кояджиков, Боян Магдалинчев, Боян Новански, Стефан Гроздев, Севдалин Мавров, Вероника Имова и Даниела Марчева.

Това беше петият опит на Съдийската колегия да избере председател на районния съд в Благоевград.

Изслушването на тримата кандидати продължи над седем часа като основно бяха засегнати теми за това има ли напрежение вътре в колектива и изясняване на въпроса законосъобразни ли са няколко заповеди, издадени от Калинка Иванова като и.ф. председател и провокирали ли са те спорове сред съдиите.

Мнозинството се обедини около Румяна Митева като компромис, защото била отскоро в този съд и била равноотдалечена от двете групи в него – едната около Атанас Иванов, а другата около бившия шеф на РС-Благоевград Екатерина Николова.

Ситуацията в съда беше описана от Севдалин Мавров по следния начин: „Все едно са обявили военно положение там. В армията, когато убият ротния, а командирите на първи и втори взвод са непрекъснато в противоречие помежду си, за ротен назначават най-младия командир на трети взвод“.

„Мислех, че има смисъл да споделя мнение във връзка със становището, което ще заемат членовете на професионалната квота, но след военния механизъм, който използва г-н Мавров, няма какво да коментирам“, отговори председателят на ВКС Галина Захарова.

При все това обаче тя се обърна към съдиите в Благоевград, а и към колегите си от СК с думите, че остава с горчивината, че колегията изцяло игнорира становището на общото събрание.

„Има решения, които са знакови за колегите. Това наше решение е такова. Отричането на становището на колегите от общото събрание, всъщност обезсмисля изцяло процедурата по изслушването на кандидатите. За да бъдем честни, ние трябва да игнорираме становището на всяко общо събрание, защото то нищо не значи“, заяви Захарова.

Изслушването на тримата кандидати

Атанас Иванов беше този, който постави под съмнение законосъобразността на няколко заповеди, издадени от Калинка Иванова.

С едната новопостъпилата съдийка Румяна Митева се разпределя в Гражданското отделение, в какъвто смисъл е било и решението на общото събрание. Като граждански съдия на Митева е даден състав на нейна колежка, на която предстояло да излезе в отпуск по майчинство. Тъй като Румяна Митева е била дългогодишен наказателен съдия, първоначално е била спряна от разпределението на нови дела за месец, за да може да навакса. Но след становище от съдии, този срок е бил намален на 14 дни.

Друга заповед се отнася до това изпълнителните листове за присъдени суми да се изпращат на ОД на МВР.

Третата е свързана с коригиращите коефициенти за тежест на делата във връзка с натовареността.

Следващата е по отношение на служителите като с нея се ограничава достъпът им до електронните папки по делата, които са на други съдии. Такъв обаче е напълно възможен при служебна необходимост.

Иванов твърдеше, че няма решение на общото събрание, с което Митева да поеме състава на съдийката, на която предстояло раждане. Каза и че бременната към онзи момент съдийка казала, че ще отсъства, пък после ходела на работа и заради това не е трябвало да спира от разпределение и делата ѝ да се прехвърлят на друг.

Той критикува и заповедта на изпълнителните листове и за коригиращите коефициенти. С първата се създавали привилегии на една от страните, а за другата и.ф. председателят нямал правомощия.

Иванов отправи и много други критики към Калинка Иванова като повечето от тях са били казани от него и на общото събрание, на което съдиите са изслушали тримата кандидати за председател (виж тук).

Самата Калинка Иванова даде разяснения за заповедите. Посочи, че общото събрание е решило Митева да работи в Гражданското отделение, защото е по-натоварено, а и самата Митева се е съгласила на това. Заяви, че е обсъдила с колегите си новата съдийка да поеме състава на бременната си колежка, каквито всъщност разпоредби имало и във вътрешните правила за разпределение на делата в съда. Каза, че е спряла от разпределение по нейна молба съдийка, на която предстояло да излезе по майчинство, защото бременността била патологична, колежката ѝ заявила, че няма да може чисто физически да издържи. Заради това делата ѝ били дадени на Румяна Митева, а тя довършила онези, които били обявени за решаване.

По отношение на изпращането на изпълнителните листове за присъдените суми на ОД на МВР, обясни, че така се процедира и с други държавни органи, като даде пример с НАП, в които имало създадена организация и било ясно кой отговаря за това, кой приема книжата и т.н.

По отношение на коригиращите коефициенти каза, че няма намеса от нейна страна, а само е била уведомявана. Освен това системата за натовареност не позволява коригирането им.

Що се отнася до заповедта, с която се ограничава достъпа на служителите до други дела, заяви, че в тях се съдържа чувствителна информация и не може всеки по всяко време да има достъп до нея.

Третият кандидат – Румяна Митева акцентира върху това, че тя е равноотдалечена от групите в съда. Заяви, че уважава както Калинка Иванова, така и Атанас Иванов, въпреки че не била съгласна с начина, по който той изказва мнението си.

Митева поясни, че се е съгласила да работи в Гражданското отделение, въпреки че е наказателен съдия, спомена за спирането от разпределението ѝ от дела и за промяната на срока за това. Посочи, че трябва да се обърне внимание на служителите и след назначаването им да бъдат на изпитателен срок (тук се намесиха членове на ВСС да кажат, че за служителите това е невъзможно, защото се назначават след конкурс).

Митева заяви, че имало прекрасен председателски кабинет, който можел да се използва за неформални срещи на кафе на съдиите, макар да имало и хубава заседателна зала. Каза, че заповедите за коригиращите коефициенти и за служителите трябва да се отменят, били излишни.

Кадровиците отделиха часове първо, за да получат всички заповеди, после да направят „надлъжен и напречен анализ“ (по думите на Олга Керелска), да сравняват с актовете на Висшия съдебен съвет и със закона. И самите те се разделиха във виждането си дали някои от заповедите съответстват на нормативната уредба и решенията на ВСС.

Какво казаха членовете

След изслушването пръв думата взе Драгомир Кояджиков, който заяви, че трябва да се наблегне на въпроса кой от тримата кандидати има административен капацитет.

Най-напред се спря на Калинка Иванова като посочи, че от издадените от нея заповеди съди, че тя няма административен капацитет, защото тези разпореждания създавали напрежение в работата, а от там и до конфликти. Посочи, че съгласно правилата на ВСС коефициентите се начисляват само от съдията докладчик. „От къде накъде председателят ще преценява кой какъв коефициент да има. Аз като седна да правораздавам, ще си допиша нормичка в НПК, за да реша делото. Когато нямаш правомощия, да се намесваш, говори за липса на капацитет“, каза Кояджиков. Като затормозяваща работата той определи и заповедта за служителите.

Що се отнася до Атанас Иванов, Кояджиков заяви, че този кандидат не притежава качествата да управлява съда. „Той поставя проблеми, но не дава решение и това води до конфронтация, стига се до напрежение. Сега разбирам, че е по повод най-различни управленски решения, а не междуличностни конфликти. Дори и да е така, Иванов само генерира задълбочаване на проблемите и напрежението, той е част от генезиса на проблема в този съд“, заяви Кояджиков.

И накрая се спря на Румяна Митева като обяви, че ще я подкрепи, защото тя давала и решения на проблемите, които познавала: „Дали ще спечели доверието на колегите си, зависи от нея и от добрата воля на останалите, щом казват, че няма междуличностни конфликти. Румяна Митева не е заредена с негатива, който има в Иванов и Иванова“.

Цветинка Пашкунова заяви, че няма причина да променя вота си от предходната процедура, когато подкрепи Калинка Иванова. Напомни, че тя е номинация на общото събрание и получила най-убедителната подкрепа на изслушването. Посочи, че дори другият кандидат – Румяна Митева, е казала, че я уважава, че е много добър професионалист и добър човек.

Пашкунова каза, че заповедта за коригиращите коефициенти за тежест на делата се базира на вътрешните правила за натовареност, приети от общото събрание на РС-Благоевград, в които е казано, че по предложение за коригиране е необходима положителна резолюция от председателя на съда или определен от него заместник.

„Колегата Калинка Иванова даде разумно обяснение като заяви, че нито веднъж не е отказала коригиране на предложението за увеличаване на коефициент на тежест от който и да е било съдия с изключение на коефициентите по заповедни производства на съдия Атанас Иванов и обясни защо“, каза Пашкунова.

Що се отнася до другите заповеди – за изпълнителните листове и за служителите, то те са свързани с по-добрата организация на работа на съда, посочи Цветинка Пашкунова.

„По мое мнение, въпреки че колегата Иванова ми се струва доста по-притеснителна, по-плаха и съобразителна, нейното представяне беше достойно и се представи много добре на поредното изслушване тук“, каза още Пашкунова.

Следващият, който взе думата, беше председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков. Той посочи, че на практика това е трета процедура, защото при други две не е имало кандидати.

При първата един от кандидатите отново е бил Атанас Иванов, за когото тогава гласувал. Но сега няма да го подкрепи. „Той има изключително крайни решения и крайни становища във връзка с възникналите проблеми. Освен това дори да смята, че е прав, не виждам решения, които да се предлагат. Концепцията и изказването му беше само против сегашния и.ф. председател. Не смятам, че Иванов може да постигне целта, която търсим за районния съд в Благоевград. А ние търсим административен ръководител, който може да обедини тези колеги. Не споделям твърдението, че няма проблем, той е ясен и заради това сме на поредна процедура. Но не това е човекът“, заяви Чолаков.

Допълни, че при втората процедура е подкрепил Калинка Иванова, но тогава казал, че не вярва тя да постигне успокояване на отношенията, но изразил надежда да не е прав.

„След 4-5 месеца смятам, че съм бил прав. Калинка Иванова няма да постигне това да има спокойствие и нормалност. Заради това ще подкрепя Румяна Митева. Калинка Иванова не може да постигне целта да бъде председател, който да въведе ред и спокойствие. Именно тези заповеди създават допълнително напрежение в колектива, най-вече тази за забраната на служителите да работят по други дела. Не виждам причина, поради която е направена да има администриране на коефициентите. С тази заповед е въведен административен контрол върху съдиите, какъвто не е разписан в нашите правила. Ние в тях отменихме текста, в който административният ръководител извършване тази процедура. Това, че Калинка Иванова не е отменила коригиращи коефициенти, не означава, че няма администриране на тази процедура. Отчитайки нейните отлични професионални качества, Калинка Иванова няма административен капацитет, за да може да поведе съда и да уталожи тези напрежения“, заяви Чолаков.

Той изрази опасения и че Калинка Иванова ще успее да излезе от сянката на „колегата, който е неофициалният лидер“, имайки предвид Екатерина Николова. „Тя каза, че този колега генерира много добри идеи. Тя не взема самостоятелни решения. Не казвам, че взема решения на някой друг, но административният ръководител трябва да носи отговорност и да взема дори и непопулярни решения“, посочи още шефът на ВАС. Той поясни, че Румяна Митева имала ясна визия и решение на всеки проблем, и затова ще я подкрепи.

„Дано да не съм права, но имам усещането и то беше още от 10 ч. сутринта, че решението за избор на председател на Районен съд-Благоевград беше взето и то не сега. Смея да твърдя това с оглед на обстоятелствата, свързани с предходни процедури и с двете емблематични първи изказвания. Изслушването е уникално по рода си. Не помня да сме имали подобно, в което да събираме толкова много данни, обсъждаме, задаваме въпроси и моето впечатление е, че тази процедура се съсредоточи върху доказване на това, че колегата Калинка Иванова не притежава административен капацитет“, започна изказването си Атанаска Дишева.

Тя заяви, че ще подкрепи Иванова като беше категорична, че нито една от издадените заповеди не противоречи на законов текст, нито на акт на съвета.

По отношение на коефициентите, Дишева заяви, че вътрешните правила за натовареността в РС-Благоевград в голяма степен преповтарят правилата на ВСС и елементи от мапинг-таблиците за разпределението на коефициентите на съответните видове дела. По думите ѝ единствената разлика е във връзка с това да има положителна резолюция на председателя на съда, предвидена в правилата на РС-Благоевград. Но, цитирайки различни разпоредби от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС, тя категорично заяви, че тази разлика не противоречи на никаква нормативна уредба или актове на съвета. Напротив, в пълно съответствие е. Напомни и че системата не позволява коригиране на коефициентите.

Дишева заяви, че слушайки изказванията, остава с впечатлението, че една част от членовете на СК въобще не разбират как работи системата за натовареност, какъв е смисълът на кодовете на делата, на коефициентите и т.н.

Тя се спря и на заповедта за служителите като изтъкна, че с нея не се създават никакви ограничения в работата, нито някакви проблеми. Това е така, защото в разпореждането изрично пише, че при служебна необходимост служителите имат достъп до други дела.

Що се отнася до преразпределението на делата, Атанаска Дишева поясни, че нито законов текст, нито вътрешни правила, нито акт на ВСС изисква присъствието на новопостъпил съдия на общото събрание, което ще решава в кое отделение да работи той. Дишева напомни, че районните съдии не се назначават със специализация, този въпрос се решава от общото събрание и то е за целите на правосъдието, а не на конкретния съдия.

Тя се спря и на заповедта за изпълнителните листове като насочи вниманието към това да се прави разлика между гражданските и наказателните дела. Припомни и думите на Калинка Иванова, че изпълнителните листове се изпращат в онези държавни институции, в които има създадена организация по тяхното приемане.

„С едно нещо не съм съгласна с г-жа Пашкунова, а именно, че Калинка Иванова е плаха. Тя не е плаха, а възпитана и деликатна, освен това е и прецизна в изказа си“, заяви Дишева.

Като сериозно неразбирателство определи отношенията в РС-Благоевград Вероника Имова. Според нея заповедите говорят за това, че проблемите се решават по целесъобразност, а не законосъобразно. Тя вида „дори формални нарушения“ на закона в разпорежданията.

Имова заяви още, че в този съд имало авторитарен стил на управление, който показвал зависимости от ограничен кръг от колегите, които влияели на решенията на председателя.

Олга Керелска призова останалите да спрат с демонизирането на съдия, който не участва в процедурата, имайки предвид Екатерина Николова. „Е, какво да го правим този човек – да го вържем ли, да му запушим устата. Някой да е казал, че някой е оказвал натиск? Не може да третираме един човек по този начин и то с определени заслуги за този орган“, заяви Керелска.

И тя беше категорична, че заповедите на Калинка Иванова, на които бил направен надлъжен и напречен анализ, не противоречат на нищо.

По отношение на Румяна Митева, Керелска напомни думите ѝ, че било порочна практика, че съдиите не се събирали в кабинета на председателя, „който бил много хубав кабинет и не пиели там кафе“.

По думите ѝ Атанас Иванов пък не можел да се примири с това, че трябвало да бъде редови съдия в районния съд. В подкрепа на думите си Керелска припомни, че той седем години е бил командирован в окръжния съд в Благоевград, има няколко опита да стане член на Комисията за атестирането и конкурсите, запита се и дали не е водил разговори да бъде командирован в СГС.

„Дайте най-после да слушаме съдиите. Подкрепата не е в полза на Иванов и Митева. Моите симпатии към Митева, но тя от пет месеца е в този съд и ние сега решаваме, че има подкрепата на съдиите. Не разбрах какъв е нейният административен капацитет и как го разбрахте. Казахте, че в този съд има проблем, казвате, че е ясен. Но на мен не ми е ясно, не знам дали ние не сътворихме този проблем. Трябва да държим сметка за настроението на съдиите, защото апатията се засилва всеки ден и част от апатията сме и ние, защото такива решения са трудно обясними, каквито и аргументи да излагаме“, заяви Олга Керелска.

Боян Магдалинчев отговори, че напрежение има и че Атанас Иванов е част от проблема. За Калинка Иванова заяви, че е добронамерен и добродушен човек, но е плаха за вземане на решения, а трябва човек, който може да ги взема. „Трябва да намерим човек, който е равноотдалечен и последният кандидат не е толкова без опит, минал е през различни институции. На нас ни трябва човек, който да не е обвързан с нито една част от колектива“, каза Магдалинчев и видя такъв в лицето на Румяна Митева.

В този момент Севдалин Мавров направи сравнението с армията: „Все едно са обявили военно положение там. В армията, когато убият ротния, а командирите на първи и втори взвод са непрекъснато в противоречие помежду си, за ротен назначават най-младия командир на трети взвод“.

Последна думата взе председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, която заяви, че изказването ѝ е насочено към съдиите от РС-Благоевград и персонално към Калинка Иванова.

„За съдиите е изключително важно да знаят, че този избор не се дължи на каквито и да е нарушения в дейността на РС при издаване на въпросните заповеди. Да бъде ясно чуто, че не е допуснато нито едно закононарушение при издаването им. Издавайки ги колегата Калинка Иванова е спазила стриктно закона и правилата, по които работи съдът в Благоевград“, започна Захарова.

И после се спря конкретно на всяко от разпорежданията.

По отношение на служителите посочи, че подобни правила съществуват и трябва да съществуват във всеки съд, защото се касае за т.нар. информационна сигурност – до делата да нямат достъп хора от чисто любопитство и нездрав интерес. „А за всички хора, които извършват проверка на постъпили дела, съединени искове и т.н. като служебна необходимост, се създават съответните достъпи и те имат права да влизат в е-папките при и по повод изпълнение на служебните задължения. Не е необходимо да е имало случай за нарушаване на правилата за информационна сигурност, та да се създава превантивен механизъм за избягване на подобни ситуации“, заяви Захарова.

Що се отнася до заповедите за коригиращите коефициенти и разпределението на съдии по отделения, председателят на ВКС заяви, че няма да чете правилата, но е факт, че тези разпореждания се издават стриктно в изпълнение на приетите от общото събрание правила и няма един текст, който да е укорим от гледна точка на целесъобразност, още повече на законосъобразност.

„Разпределението на новопостъпващите съдии по отделения, а дори и не на новопостъпващите, се решава от общото събрание. Такива е имало по отношение и на съдия Митева, и на съдия Сукалинска. Те са имали възможност да участват в общите събрания и да заявят своите виждания. Не виждам с какво ние бихме могли да заключим, че са нарушени правата на новопостъпващите съдии, при положение че подобни общи събрания и разпределение на съдии са провеждани в множество съдебни органи“, каза Галина Захарова.

После се спря на заповедта, с която бременната съдийка е спряна от разпределение. „Отправиха се доста тежки и безкрайно необосновани обвинения по отношения на разминавания с оглед спирането на постъплението на дела на съдия Тричкова. Това е станало с акт на административния ръководител, осъществявайки организационно ръководство върху работата на съда, той има компетентност да взема такива решение. Така е сторено и в този случай. Изслушването на съдиите в общото събрание е имало за предмет тъкмо този проблем да бъде дискутиран – за възможното разрешение на този въпрос преди да се издаде заповедта. Не само не виждам нещо укоримо, но за мен то е във висока степен заслужаващо поощрение“, посочи Галина Захарова.

Тя се спря и на случая с бременната съдийка като отбеляза, че става дума за човек, за когото предварително е било ясно, че му предстои дълъг отпуск и сам е подала молба да бъде изключен от разпределение. Шефката на ВКС заяви, че на общото събрание по изслушване на кандидатите, съдии са призовавали бременната съдийка да бъде освободена от дела по чисто човешки съображения. „Не бива да губим от обсега на вниманието си чисто човешкото отношение на колегите, когато имат нужда от подкрепа с оглед натоварването“, каза още Захарова.

Тя попита какво незаконосъобразно има в заповедта за изпращането на изпълнителните листове на ОД на МВР: „За каква неравнопоставеност може да говорим в случая между граждани и адвокати, изпускайки от вниманието ни, че в конкретния случай се касае за разноски, дължащи се на държавен орган и изпускаме от внимание, че в НПК има конкретни разпоредби в тази насока – чл. 416, в който е предвидено, че в случаи, касаещи държавни вземания, се издава служебно изпълнителен лист и той служебно се довежда до знанието на съответния орган. В този случай няма абсолютно никакво нарушение и заповедта не би могла да създаде каквото и да е напрежение в дейността на съда“.

Захарова посочи, че не намира и каквато и да е незаконосъобразност по отношение на коефициентите. И припомни, че още пред февруари Съдийската колегия е била сезирана с официално питане от страна на и.ф. председателя на РС-Благоевград по тази тема, което говори, че в прилагането на определени текстове от правилата е имало проблем.

„Не ми се счита за подходящо, когато съдебен орган е повдигнал проблем, два месеца след запитването човекът, който го е задал, да бъде обвиняван в незаконосъобразно прилагане. Очевидно няма отговор от Съдийската колегия, а в същото време разбирам, че се събират становища от други съдебни органи, в които се отправят предложения за действия именно по този начин – за въвеждане на контролни функции по отношение на коригиращите коефициенти“, изтъкна Галина Захарова.

Тя заяви, че не иска да остане никаква сянка на съмнение, че Калинка Иванова не притежава административен капацитет. Припомни, че от две години съдът се ръководи от нея и то отлично.

„Това дали ще бъде избрана, или не за председател, няма нищо общо с нейните качества – тя е отличен професионалист, което не може да бъде отречено, тя е умел административен ръководител, притежава качества на такъв и това е видно от протокола от изслушването. В тази тежка обстановка тя е съумяла да не излезе извън нерви, не е позволила непристойни и некоректни бележки към колегите, смекчавала е напрежението, доколкото е било възможно. За мен това показва административен капацитет за решаване на въпроси. Не мога да бъде убедена и не съм, че да притежаваш качества като толерантност, доброта възпитание, коректност може да бъдат отречени и да бъдат сведени до липса на административен капацитет. Всъщност впечатлението за противоречието и отрицателните качествата на съдия Иванова произтичат от това, че е подкрепена от съдийския колектив, в частност от Екатерина Николова. Ние днес не обсъждаме съдия Николова, тя е част от колектива и е имала право да изкаже положително мнение“, изтъкна Захарова.

Тя каза още, че напрежението в районния съд в Благоевград би било избегнато с приключването на процедурата, която се води от години.

„Оставам с горчивината, че обсъждайки всякакви качества и споделяйки становища „за“ или „против“ кандидатите, ние всъщност изцяло игнорираме становището на общото събрание. Има решения, които са знакови за колегите, това наше решение ще бъде знаково. Отричането на становището на колегите от общото събрание всъщност обезсмисля изцяло процедурата по тяхното изслушване. За да бъдем честни, ние трябва да игнорираме становището на всяко едно общо събрание, защото то нищо не значи. При толкова категорични положителни изказвания за съдия Иванова, имам вътрешната съпротива да изтълкувам всичко това в нейна вреда“, сподели още шефката на ВКС. Захарова поясни, че казва това, за да бъде Калинка Иванова спокойна, че не е допуснала нито една грешка и е изпълнила дълга си, както трябва да действа един съдия. Накрая тя се обърна и към съдиите в Благоевград с думите: „Каквото стане, ще стане. От тук нататък всеки да си гледа работата така, както повелява законът“.

Последва гласуване и беше избрана Румяна Митева.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене