ЕДИНОДУШНО! КМЕТЪТ СТОЯНОВ БЕ ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ!

С пълно мнозинство, днес на Общо събрание на Сдружението на Югозападните общини, кметът на община Сандански – Атанас Стоянов бе избран за трети пореден път за председател на Сдружението.
Сдружението на Югозападните общини е водеща организация на местните власти в Югозападна България. Създадено преди 23 години в обществена полза, защитава и представлява общите интереси на общините – членки. Основната цел на Сдружението е решаване на въпроси от регионално значение и подпомагане дейността на общините, осигуряване на международни партньорства за обмяна на опит и създаване на мрежи за сътрудничество, както и експертна помощ при разработване и управление на Европейски проекти. В него членуват 25 малки, средни и големи общини от Югозапада.
Заедно с председателя Атанас Стоянов бе избран и Управителен съвет в следния състав:
Замeстник -председател:
Васко Стоилков, кмет на Община Сливница.
Членове:
– Методи Байкушев – кмет на община Благоевград;
– Стойчо Баненски – кмет на община Банско;
– Трайко Младенов – кмет на община Костинброд;
– Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина;
– Емил Илиев – кмет на община Струмяни.
Контрольор:
Богомил Бранков – председател на Общински съвет – Елин Пелин.
Заместник-контрольор:
Светла Данаилова – председател на Общински съвет – Петрич.
Седемчленният управителен съвет, който ще работи под председателството на Атанас Стоянов, заяви своята воля да продължи добрата обща местна политика и добри практики за развитието на региона, както и добрата координация и сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България, в полза на местните общности.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене