Депутатите приеха промени за пациентите с психични заболявания

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за здравето и в частност за пациентите с психични заболявания.

Промените предвиждат гарантиране правата на пациентите с психични заболявания като се създадат комисии за психично здраве към общинските съвети на общините. Тези комисии трябва да могат да осъществяват обществено наблюдение на дейността на лечебните заведения и да помагат за ресоциализацията на лица с психични разтройства и да уведомяват министъра на здравеопазването и прокуратурата в случаите, в които бъдат констатирани нарушения.

Исканията за задължително настаняване ще се разглеждат от съдии, които притежават специална подготовка.

В рамките на бюджетната процедура за бюджета за 2025 г. ще бъдат отпуснати 30 млн. лв. за психиатрична помощ в страната.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене