Член-кореспондентът на БАН Иван Гранитски дари книги на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Член-кореспондентът на Българската академия на науките (БАН) Иван Гранитски направи дарение от книги на библиотеката на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Книгите са осигурени от Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ и издателство „Захарий Стоянов“. Той бе посрещнат от ректора проф. д-р Николай Марин.

По време на срещата бяха обсъдени възможности за продължаване на традиционното сътрудничество на Югозападния университет с двете издателства. Уточнени бяха бъдещи съвместни инициативи, които ще се провеждат във висшето училище и БАН. Те включват премиери на книги, изложби, дарения, гостувания на видни учени.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене