Две фирми ще се грижат за поддържането на уличната мрежа в Благоевград и селата

Две фирми ще се грижат за поддържането на уличната мрежа в Благоевград и малките населени места в общината в следващите 3 години. Те спечелиха конкурса за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на асфалтови настилки и пътища на земна основа на територията на Община Благоевград“.

„Пиринстрой-инженеринг“ ЕАД ще извършва ремонт на асфалтовите настилки и пътищата на земна основа в малките населени места в община Благоевград.

„Грома холд“ ЕООД ще отговаря за поддържането на асфалтови настилки в рамките на града.

Предстои кметът на общината да подпише договори с избраните изпълнители, ако в 10-дневния срок за обжалване не постъпят възражения.

Припомняме, че обществената поръчка за поддържане на уличната мрежа в община Благоевград бе обявена в края на януари т.г., а обявената от общината цел е с изпълнението й да се гарантира не само ремонта и поддръжката на уличната мрежа, а и подобряване на състоянието на пътната инфраструктура в града и селата.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене