Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов направи символична първа копка на проекта „Изграждане на канализационна мрежа от „Околовръстен път“ Кюстендил по ул. „Спартак“ и по ул. „Македония“ до ул. “Лисец“.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов направи символична първа копка на проекта „Изграждане на канализационна мрежа от „Околовръстен път“ Кюстендил по ул. „Спартак“ и по ул. „Македония“ до ул. “Лисец“.
”Това е проект, който е заварен, но не беше с издадено разрешение за строеж и не беше завършен. Успяхме в периода от 10 ноември до сега да го съгласуваме, да извадим разрешението за строеж, което вече е в сила и да осигурим финансирането“, коментира кметът инж. Атанасов.
Той посочи, че Община Кюстендил по този начин стимулира и бизнеса, защото канализацията ще стига до завода на немския инвеститор, който планува да разширява производството си.

Съществуващият участък по ул. “Македония“ се подменя, поради това че е амортизиран и с нарушена цялост. В участъкът предвиден за реконструкция до ул. „Лисец“ не се отвеждат отпадъчни водни количества- няма изградени сградни канализационни отклонения и заустени дъждоприемни шахти.
Предвижда се новата канализация да отвежда смесени отпадъчни води- основно битови и ограничено количество дъждовни води, поради ограничения капацитет на съществуващата канализация, в която зауства. От прилежащите имоти ще се отвеждат само битови отпадъчни води, а дъждовни водни количества единствено от дъждоприемни щахти.

Общата стойност на договора е 1 016 000 лв. с ДДС, от които 42 000 лв. са за проектиране, за самото изпълнение са 968 400 с ДДС е самото изпълнение на СМР.
Движението ще се ограничава само в участъците, в които се работи, не в целия обхват на обекта.
От днес се въвежда временна организация на движението по ул. „Македония“. Ще бъде затворена в участъка от ул.“Лисец“ до ул. „Спартак“.
Кметът благодари за добрата комуникация с Кюстендилска вода“ ЕООД , които са съдействали за бързото съгласуване на необходимите документи.
Утре започва изграждането на ново водоснабдително трасе за с. Катрище от водохващане Горна Гращица. В 10.00 часа ще бъде направена символична първа копка на дългоочаквания довеждащ водопровод до селото за питейна вода.

https://www.facebook.com/watch?v=940773134381143

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене