Кметът на Огняново готви отчет за шест месеца управление

Уважаеми жители на село Огняново,

Само след седмица ще бъде поставено началото на шестия месец от встъпването ми в длъжност като кмет на селото. Времето дотук бе изпълнено с много по брой и различни по характер преживявания и премеждия – наистина толкова много, че ще бъде невъзможно да опиша всяко от тях в бъдещия си доклад. Причините, които са ги породили и действията, които съм предприемал по отношение на голяма част от тези събития и факти обаче, ще намерят място в шестмесечния отчет, който ще подготвя и представя пред Вас в края на месец април, когато ще свикам общо събрание на населението. През изминалите месеци мислех и върху това, дали е необходимо да показвам – в рубрика от снимки „Преди и след“, промените, които настъпиха и продължават да настъпват в Огняново, но реших да оставя личната преценка на всеки от Вас – жителите на селото, да отговори на въпроса: „Променя ли се Огняново?“.

Гарантирам, че в досегашната си работа винаги съм предприемал действия и търсел решения за всеки въпрос или проблем, който сте отправяли към мен, но за да бъдат преодолени евентуални съмнения, в това, че всеки път и навреме съм поставял Ваши питания, сигнали, жалби и т.н. пред отговорните институции, занапред комуникацията си с всички държавни и общински органи, частни фирми и физически лица, аз ще провеждам не само словесно – в разговори, но и в писмен вид. Ще помоля, от своя страна, занапред и Вие да се стремите да подавате своите оплаквания и жалби – към отделни жители или институции, преди всичко в писмен вид. Това е необходимо условие, за да не се допусне и друго съмнение, а именно, че действията, които се предприемат по отношение на жалбите и оплакванията, са плод на своеволие от страна на Кметството. Разбира се, всички останали сигнали – за нередности, повреди, нарушения и т.н, както и всички онези предложения, които целят подобряване на качеството и средата на живот в селото, може и за вбъдеще да подавате и изразявате по познатите начини – на място в Кметството, на телефон 0898792614 или чрез съобщения в социалните мрежи.

И накрая, но не на последно място, искам да Ви уверя, че както досега, така и занапред, за мен най-важното нещо е да представлявам желанието и мнението на жителите на село Огняново, и правейки това, съм готов да защитавам обществения интерес, независимо кой или какво го застрашават.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене