Всички съветници, присъстващи на заседанието, независимо от политическата им принадлежност, гласуваха единодушно и поименно с полагане на подпис за осигуряването на исканите средства.

ВИДЕО: Съветниците в Гоце Делчев дадоха съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи за болницата

Съветниците в Гоце Делчев дадоха съгласие за закупуване на дълготрайни материални активи за болницата
Искането на управата на здравното заведение е във връзка с цялостното актуализиране на материалната база на болницата, модернизирането на медицинската апаратура с която се извършват изследвания от специалистите и разширяване обема и актуализиране и на други медицински апаратури. Представител на болничното заведение обясни точно за какъв вид апаратури е искането на финансови средства за актуализиране на материалната база.

Всички съветници, присъстващи на заседанието, независимо от политическата им принадлежност, гласуваха единодушно и поименно с полагане на подпис за осигуряването на исканите средства.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене