ПМГ в Гоце Делчев и други три партньорски училища споделиха опит по програма „Иновации в действие

В ПМГ „Яне Сандански“ в гр. Гоце Делчев започна двудневна работна среща между ръководствата на иновативното гоцеделчевско училище с ръководствата на още три други средни иновативни училища от София и Кюстендил. Срещата е във връзка партньорството на тези училища в Национална програма „Иновации в действие“. В продължение на два дни ръководствата на четирите училища ще споделят своите практики в работата им по програмата. Целта на тази програме е училища, които са иновативни, да обменят своя опит в работата си с други, неиновативни училища и да ги канят на място, за да се запознаят с работа им в учебните часове и извън тях.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене