Домът на културата в Гоце Делчев е с най-добро оборудване в Пиринско е и на второ място по капацитет

Вчера в Гоце Делчев се състоя заключителна пресконференция с информация за реализация на проекта: „Обновяване и модернизация на Дома на културата „Пейо Яворов“. Общата стойност на проекта е 8 465 058 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ по която проектът се финансира с 4 653 279 лв. Националното финансиране е в размер на 821 167 лв. и дофинансиране с финансов инструмент, 2 990 612 лв. За да се осигури достъпна среда за хора с ограничени възможности на предвижване, седящите места в салона са редуцирани до 555 бр. „Домът на културата в Гоце Делчев сега е на второ място по капацитет в благоевградска област и с най-модерно оборудване“, съобщи отговорникът на отдел „Проекти“ в общината, Асан Имамов.

„Тази културна обител е оставила частица духовност във всеки един от нас, така ние трябва да приемем за личен дълг съхранението й за бъдещите поколения. Ето защо този ден, с откриването на Културния дом „Пейо Яворов“, трябва да бъде приет, не само за тържествен, но и за исторически!“ Това коментира пред репортер на Топ Преса, упровителят на компанията изпълнител на проекта „Престиж Бизнес“ предприемачът Георги Шапков. „Престиж Бизнес“ е водещо име в реализирането на подобни проекти от национално значение. Компанията премина през редица трудности, като Ковид криза, икономическа такава, инфлация… но вложи всичките си усилия и ресурс и проектът беще завършен на ниво и с желаното качество, твърдят експертите. 

След информационното събитие, участниците посетиха реновираният обществен обект. Всички бяха изключително приятно изненадани от качеството на ивършената работа. Автентичният вид на домът на културата е максимално съхранен с прилагането на модени технологии. Правят впечатление напълно променените седящи места с качествена тапицерия и прятен цвят. Множество художествени творби от местни и други автори от фонда на музея и библиотеката които, поради липса на място никога не са показвани, сега вече са експонирани във фоайетата на Домът на културата. За да се уверят в качеството на новата озвучителна техника, последен писък на модата в тази област и възможностите на ефектното осветление, участниците бяха поканени в невероятно променената зала. Обичаната неврокопска певица, Бояна Карпатова бе първият артист който се качи на реновираната сцена за да поздрави и честити на съгражданите си новата придобивка.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене