Кметът Методи Байкушев разпореди проверка на имуществото на „Биострой“ ЕООД

Кметът Методи Байкушев разпореди проверка на имуществото на „Биостроий“ ЕООД                    
Със заповед на кмета на община Благоевград е сформирана работна група от експерти, която в рамките на месец да изготви доклад за притежаваното

от общинското предприятие „Биострой“ ЕООД недвижимо имущество.

Заповедта на градоначалника е издадена след направена проверка на наличната документация в общинска администрация и установения дефицит на информация за тези жилища. Темата за съществуващи жилища, собственост на „Биострой“ бе повдигната по-рано тази година по-време на сесия на ОбС, когато бяха отправени твърдения за съществуването им.

Експертната комисия има за цел да извърши физическа и правна проверка на място и по документи, както и да направи обход на жилища, да установи брой, местоположение, площ и правното основание за ползването им.

Резултатите от проверката трябва да бъдат докладвани на кмета в едномесечен срок.  Те ще бъдат оповестени публично.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене