Вакантни длъжности за доброволния резерв

                                                              О   Б   Я   В   А

 Със заповед № ЗРД-117/02.02.2024г. на Министъра на отбраната, са обявени длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:

В НВУ „Васил Левски“ – 150 брой места;

  • Във военно формирование 22160 – Плевен – 100 брой места.

 Срок за подаване на документите е до 30.04.2024г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, които да отговарят на изискванията на чл. 59б от ЗРВСРБ.

За контакт и информация:

Военно окръжие II степен-Благоевград – (073) 88 51 05 и 0882 55 20 05.

– офиси за военен отчет в общини Гоце Делчев и Гърмен;

представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

         – интернет сайтове;

-на Министерство на отбраната – www.mod.bg

– на Централно военно окръжие – www.comd.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене