Кметът Методи Байкушев представи Управленската си програма до 2027 г.

Кметът на Благоевград представи на пресконференция основните акценти в Управленската си програма за развитие на областния център до 2027 г.

Пред медиите той подчерта, че сред най-важните приоритети са подобряването на градската среда и животът на хората. По думите му Общината е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с финансовата стабилност, привличане на инвеститори и създаване на неразривна връзка между бизнеса и образованието.

Голямата задача пред администрацията до края на годината е да бъдат изготвени проекти за усвояването на 50 млн. лева, отпуснати от държавата за развитието и изграждането на инфраструктурни обекти.

Сред възможностите за осигуряване на средства за достъпна градска среда е и програма „Развитие на регионите“, по която Общината може да получи до 85 млн. лева, предвидени за обновяване на ЦГЧ, за изграждане на ново училище, за поддържането на училищни дворове, за детски и спортни площадки, паркове и т.н.

„Сега е моментът гражданите на Благоевград да бъдат активни и да дават своите предложения за подобряване облика на областния център. Правим срещи с Камарата на архитектите, за да намерим най-добрите решения за нашия град“, каза кметът Методи Байкушев.

Община Благоевград е изправена пред две големи предизвикателства, които крият огромни финансови рискове, посочи градоначалникът. За да бъдат избегнати те една от основните ни цели е Системата за управление на отпадъците да заработи ефективно.

„Важно е Общината, бизнесът и гражданите заедно да направим така, че да събираме отпадъците в чист биологичен вид. В противен случай ще се наложи да върнем парите за изграждането на Анаеробната инсталация“, каза кметът.

Друго голямо предизвикателство, с което общината трябва да се справи приоритетно, е управлението на дълга и финансова дисциплина. Той подчерта, че има натрупани огромни задължения през годините, наложени финансови корекции и липсващи пари по сметките на общинска администрация.

През следващите 4 години предстоят ключови реформи за постигане на дългосрочна устойчивост на община Благоевград, част от тях е въвеждането на нови правила за управление на Общинската собственост и общинските дружества. Целта е повишаване на приходите и подобряване на естетическия облик на областния център.

Основен приоритет в управленската програма е и образованието, където са предвидени редица спешни мерки.

„Средните и висши училища, бизнесът, Бюрото по труда и кариерните центрове трябва да работят в синхрон, за да повишим възможностите за професионална реализация и да привлечем потенциални инвеститори. Ще бъде възстановен и тристранният диалог и работата със синдикатите “, заяви кметът.

Ще се работи за интегриране на културните институти, повишаване на тяхната активност и насърчаването им самостоятелно да кандидатстват по проекти. Община Благоевград няма да организира грандиозни фестивали за собствена сметка, като за всички външни продукти ще разчита на спонсори и партньорства.

Предстои да бъде утвърден бранд, който ще направи Благоевград атрактивна и разпознаваема туристическа дестинация.

Кметът бе категоричен, че най-голямото предизвикателство пред администрацията по отношение на социалната политика е да се осигурят необходимите средства за разкриването на 19 нови социални услуги, което е възможно по програма „Развитие на регионите“.

Приоритет за Община Благоевград през следващите 4 години е изпълнението на мерките за чистота на въздуха и подмяната на уредите за отопление, за което има осигурени над 15 млн. лева европейски средства.

Важна цел за този мандат е и Устройственото планиране.

Според кмета това ще гарантира устойчиво и логично разрастване на града. Площите, предвидени за нови детски градини, детски площадки, паркове, публични пространства и т.н. ще бъдат урегулирани по възможно най-щадящия за бюджета на общината начин.

В управленската програма са заложени мерки за привличане и връщане на младите хора в Благоевград чрез партньорски инициативи и обмяна на опит. Планиране са и реформи по отношение на организацията на движение, с цел облекчаване на трафика, в това число нови кръгови кръстовища, изграждане на велоалеи, урегулиране на паркирането и т.н.

„Убеден съм и вярвам силно, че ако работим заедно и ако имаме нормален диалог и чуваемост, каквато аз гарантирам от страна на общинска администрация, ще постигнем много добри резултати за нашия град“ заключи кметът.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене