Пет нови спортни площадки, на обща стойност 580 хиляди лева, ще бъдат изградени на територията на община Гоце Делчев.

Пет нови спортни площадки, на обща стойност 580 хиляди лева, ще бъдат изградени на територията на община Гоце Делчев.
Средствата са отпуснати по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и науката, след одобрени проекти на учебните заведения с методическата помощ на община Гоце Делчев.
142 000 лв. са осигурени за нова спортна площадка в ПМГ „Яне Сандански“, 180 000 лв. за НПГ „Димитър Талев“, 100 000 лева за спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“ в село Мосомище и по 80 000 лева за нови площадки в училищата в селата Борово и Буково.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене