Годишна среща на ВиК оператори в Кюстендил

Областният управител на област Кюстендил инж. Александър Пандурски и кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов ще открият събитието на Българската асоциация по водите (БАВ) – Годишна среща на ВиК оператори по проект за сравнителен анализ.

Традиционно в началото на годината ВиК оператори се срещат във връзка с проект „Сравнителен анализ на ВиК дружества (Benchmarking)“, за да разискват резултатите за предходен период. Данните, подадени от дружествата, се събират, обединяват, обработват, анализират и обобщават. Темите, върху които ще бъде поставен акцент са разходите, и ефективността на събираемост на приходите. Част от форума е и обсъждане на ежедневните затруднения в процеса на работа на ВиК дружествата и споделяне на добри практики между операторите.

Ежегодното събитие се организира от БАВ, от 2015 г. насам и е на 13 февруари 2024 г. от 11 часа в Парк хотел Кюстендил (ул. Калосия 19).

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене