Извънредно решение от НС за въвеждането на еврото

Парламентът прие на второ четене промените в Законопроекта за Българската народна банка

Парламентът прие на второ четене промените в Законопроекта за Българската народна банка (БНБ), които уреждад статута на централната банка за периода след въвеждането на еврото. В законопроекта не е посочена конкретна дата, макар че към момента се сочи 1 януари 2025 г. 

Измененията засягат статута на еврото, дизайна на националната страна на разменните евромонети, пускането и изваждането им от обращение.

Не се променя процедурата по избор на ръководството на Централната банка – управителят да бъде избиран от НС, а по негово предложение – и подуправителите, които ръководят управленията „Емисионно“, „Банково“ и „Банков надзор“.

Другите трима членове на УС се назначават от президента. Мандатът им остава 6 години. В закона се регламентира и управлението на резервните активи на БНБ, които не са свързани с паричната политика на евросистемата.

Разписана е възможността БНБ да управлява чужди активи – на ЕЦБ, на централни банки извън Еврозоната, международни организации, държавни институции, общини или фондове, създадени със закон.

Новият закон ще влезе в сила от деня на приемане на еврото с решение на Съвета на ЕС.

blitz.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене