Община Гоце Делчев ще продължи да управлява имотите си в интерес на жителите

Община Гоце Делчев ще продължи да управлява своите имоти и през новия мандат в интерес на жителите на общината. Това стана ясно на редовно заседание на Общинския съвет. Законът за общинската собственост задължава общинските съвети в началото на мандата си да приемат стратегия за управление на общинската собственост. Стратегията на община Гоце Делчев е внесена от кмета на общината Владимир Москов за одобрение от съветниците и е представена в три части. Стратегията за управление на общинските имоти през новия мандат бе разгледана и одобрена от всички общински комиси с пълно единидушие.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене