На 58 803 680лв. се очаква да възлезе Проектът за бюджет на община Гоце Делчев за 2024 г.

В това число влизат 45 577 680 лв средства за делегирани от държавата дейности и 13 226 000 лв за местни дейности. През 2024 г. се запазва принципното разделяне на дейностите на делегирани и местни, като се запазват някои промени в съответствие с разпоредбите на закона за държавния бюджет. И през тази гордина всички училища и детски градини в системата на Народната просвета прилагат системата на „делегирани бюджети“, както и социалните заведения, детската ясла, читалища и музей, общинска администрация и дейност „Отбрана и сигурност“. Това стана ясно днес, на традиционното публично обсъждане чрез медиите на общинския бюджет в началото на всяка година. Преоекто-бюджетът е публикуван в официалния сайт на общината а на зрителите и читателите на Топ Преса предлагаме разширен запис от обсъждането.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене